Spoštovani starši!

  1. MIZŠ organizira pomoč učencem, ki nimajo internetnega dostopa ali računalnika oz. ki potrebujejo še kakšen računalnik, na primer zaradi večjega števila šoloobveznih otrok.
    Prosim, sporočite mi po telefonu ali e-pošti, če nimate internetnega dostopa in koliko računalnikov bi potrebovali.
  2. Mestna občina Ljubljana pomaga socialno šibkim družinam z dostavo brezplačnega kosila na dom. Do sedaj to pomoč dobiva 20 družin iz naše šole. Če smo koga nehote prezrli, naj mi, prosim, to sporoči. Navedite utemeljitev, na primer brezposelnost, enostarševska družina, zelo nizki dohodki, veliko število nepreskrbljenih otrok ali kaj drugega.

    Peter Klun, ravnatelj