NOVE CENE PREHRANE NA ŠOLI

Spoštovani starši!

Sporočam vam, da je Svet šole na seji 30. 9. 2019 sprejel nov cenik prehrane na OŠ Bičevje.
Razen za dopoldansko malico so se cene povišale skladno s povečanjem cen surovin na tržišču, in sicer približno v enakem deležu: 8,6 %.

Upam, da bodo učenci še naprej naročeni na obroke prehrane, mi pa se bomo trudili, da bo hrana kakovostna in zdrava.

Lepo vas pozdravljam!

Peter Klun, ravnatelj

 

CENIK PREHRANE v š. l. 2019/20   od 1.10.2019 dalje

NOVE CENE STARE CENE
dopoldanska malica 1.–9. r. 0,80 € 0,80 €
kosilo 1.–3. r. 2,85 € 2,60 €
kosilo 4.–9. r. 3,05 € 2,80 €
popoldanska malica 1.–5. r. 0,85 € 0,77 €
zaposleni malica 0,90 € 0,80 €
zaposleni kosilo 3,05 € 2,80 €
kosilo na dom, zunanji 3,90 € 3,60 €