Pričetek poučevanja učencev na daljavo

Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

Marsikateri starši in učenci si že želijo, da se pouk na daljavo prične čimprej.

Strokovni delavci imajo od danes do konca tedna odrejeno delo na domu, in sicer pripravljajo gradiva in navodila za poučevanje na daljavo, spoznavajo in preizkušajo IKT-sredstva za poučevanje na daljavo (eAsistent, e-učbeniki in drugo) in izmenjujejo mnenja ter izkušnje, ki jih bodo pridobili med pripravami, med seboj.

Kot je bilo že rečeno, se poučevanje učencev prične v ponedeljek, 23. 3. 2020.

Lepo vas pozdravljam!

Peter Klun, ravnatelj

Pomoč ljudem v stiski

Spoštovani starši!

Zaradi razmer, v katerih se je znašla Slovenija, se soočamo s številnimi izzivi, ki jih uspešno rešujemo s skupnimi močmi.

V teh okoliščinah svojo pozornost in naklonjenost še posebej namenjamo ljudem, ki potrebujejo konkretno pomoč ali samo »oddaljen« socialni stik. Morda sosedov otrok za učenje doma potrebuje kakšno gradivo, pa mu je trenutno nedostopno. Morda starši potrebujejo kakšen namig za igro, nasvet za zmanjševanje otrokove ali svoje lastne tesnobe. Morda iz najrazličnejših razlogov ne morejo v trgovino.

Če ste se sami znašli v taki ali podobni stiski oz. takšno situacijo prepoznate v drugi družini, to sporočite svetovalni službi na e-naslova: alenka.gnezda@guest.arnes.si  oz. tina.sveticic@guest.arnes.si .

 Vsi, ki ste pripravljeni kakorkoli pomagati, razen z osebnimi stiki, svojo pripravljenost sporočite na gornja e-naslova.

Hvaležni vam bomo za vaš odziv!

Peter Klun, ravnatelj

Uporaba šolskega igrišča ni dovoljena

Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši!

Opažamo, da se na igrišču še vedno zbirajo in zadržujejo večje skupine otrok in tudi odraslih.
Glede na odlok in priporočila vlade, naj se ljudje fizično ne zadržujejo v skupinah, smo se odločili, da igrišče za čas zaprtja šole prav tako zaklenemo.
To je ukrep za zmanjšanje možnosti širjenja koronavirusa in v dobro nas vseh.

Lepo vas pozdravljam!

Peter Klun

Navodilo pošte Slovenija

Spoštovani!

Pošta zagotavlja določene poštne storitve s prilagoditvami trenutnim razmeram. Pozivamo in prosimo, da se posebnih storitev, kot so ODKUPNINA (plačilo po povzetju), AR (povratnica) in POD (podpis naslovnika), v največji možni meri NE POSLUŽUJETE oziroma jih NE KORISTITE.

V skrbi za svoje zaposlene in zunanje uporabnike delamo vse, kar je v naši moči, da omejimo neposredne številne stike, ki jih koriščenje tovrstnih storitev zahteva pri izvedbi.

Naprošamo vas, da uporabljajte le NUJNE storitve, ki omogočajo brezkontaktno dostavo NUJNIH pošiljk.

Kot nadomestno rešitev pošiljanju fizičnih pisem vam ponujamo rešitev za elektronsko vročanje (e-vročanje) PoštAR, ki jo lahko 15 dni koristite brezplačno. Storitev je dostopna na https://www.postar.eu/.

Pošta Slovenije

Pismo mame o odgovornem ravnanju v času epidemije koronavirusa

Dragi soljudje, dragi starši,

v naši neposredni bližini so ljudje, ne le starejši, temveč tudi bolniki in otroci, ki spadajo v tako imenovano rizično skupino. To so lahko sošolci vaših otrok; v našem razredu je na primer deklica, ki je videti povsem zdrava, njena usoda pa še nikoli ni bila bolj odvisna od zdravja in odgovornosti ljudi, ki jo obkrožajo, od blizu in daleč.

Korona virus je med nami in vsi, prav vsi, smo njegovi potencialni prenašalci. Večini od nas virus ne more do živega in nam ne preti več kot nadležen prehlad ali viroza. Zakaj potem taka panika? Zato, ker ne gre le za nas, zdrave, gre predvsem za tiste bolj ranljive – starejše ali osebe ter tiste otroke, ki lahko zaradi lahkomiselnosti in sebičnosti drugih mnogo prehitro zapustijo ta svet.

To torej ni le čas prisilnih počitnic, nebodigatreba dela od doma, izpada dohodka in gospodarskega padca. Svet se je dobesedno ustavil. To je preizkušnja širokih razsežnosti, je preizkušnja celotnega človeštva. Je preizkušnja v sodelovanju, solidarnosti, sočutju, je priložnost ločevanja pomembnega od nepomembnega, priložnost reči ne tistemu, kar je uničevalno in sebično. Je tudi priložnost povezovanja z najbližjimi, preživljanje skupnega časa z najožjo družino doma ali odmaknjeno v naravi na eni strani in odrekanje določenim vrstam udobja za dobro širše skupnosti na drugi.

Ljudje, starši, bodimo dober zgled. Naši otroci vedo zlasti tisto, kar jim povemo mi, in počnejo tisto, kar vidijo početi nas. Na nas je res velika odgovornost. Vsak odrasli odgovarja za svoja ravnanja in ravnanja svojih otrok ter posledično tudi za življenja mnogih, ki jim te dni preti življenjska nevarnost. Naj nam bom mar tudi za otroke (in odrasle), ki imajo na svojih drobnih ramenih večja bremena kot njihovi vrstniki in se vsak dan trudijo z inhalacijami, fizioterapevtskimi vajami, zdravili, omejitvami, neštetimi (invazivnimi) pregledi, izostanki od pouka, hospitalizacijami, omejenimi prognozami in psihološkimi obremenitvami ter usmerjajo svoje napore v cilje, ki si jih zastavljajo tudi zdravi otroci, in ki upajoče zrejo naprej v življenja, ki so pred njimi. Omogočimo jim ta življenja. Spoštujmo ukrepe, ki jih predpisujejo državni organi in zdravniška stroka. Na vsakem koraku. Do preklica nevarnosti.

Hvala.

Nina Gregorič O.