Sporočilo mladih zdravnikov in pediatrov glede koronavirusa

Spoštovane dijakinje, dijaki, študentke, študentje,

Mladi zdravniki in pediatri Slovenije se obračamo na vas s pozivom, da nam pomagate upočasniti hitrost širjenja okužbe z novim koronavirusom. Okužba lahko povzroči hudo pljučnico, ki se pri ranljivi populaciji kot so starejši in kronično bolni lahko konča s smrtjo. Pri mlajših pa lahko pride do pretiranega imunskega odziva, ki ga imenujemo citokinski vihar, ki se prav tako lahko slabo konča. Velika večina mladih vas k sreči ne bo utrpela nobenih zapletov ali resnih težav. Lahko le malo posmrkate ali dobite kratkotrajno vročino, verjetno pa sploh ne boste zboleli. Žal pa virus lahko prenesete naprej. Zato vas resno prosimo, da omejite svoje druženje. Res želimo in vas naprošamo: upoštevajte ukrep, da vsak poskrbi za samoizolacijo v največji možni meri.

V tem trenutku je najbolj pomembno, da zelo omejimo medsebojne stike. To pomeni, čim manj ‘fizičnega’ druženja kot je zbiranje v družbah, po lokalih, kinodvoranah in na domačih zabavah. V danem času tudi zdravniki odobravamo in celo spodbujamo druženje na socialnih omrežjih.

Seveda pa želimo, da ob tem ohranite čim bolj zdrav življenjski slog: pijete dovolj tekočine – vode; jeste svežo zelenjavo in sadje, se sprehodite ali tečete na svežem zraku. Tokrat sami in ne v družbi. Morda sedanjo priložnost izkoristite tudi za prekinitev kajenja, saj vemo, da je okužba s koronavirusom pri kadilcih težja. In seveda: preberite kakšno dobro knjigo, poglejte dober film in ne pozabite na študij.

Ob tem vas dodatno opozarjamo na najbolj ogrožene: to so starejši ljudje in kronični bolniki (vaše babice, dedki…). Le-ti naj bodo čim manj izpostavljeni možnosti okužbe. Zato pri nujnih stikih z omenjenima skupinama dosledno upoštevate navodila o preprečevanju prenosa okužb (umivanje rok, uporaba razkužil, razdalja ob pogovoru). Kljub temu, da imate radi svoje stare starše, vas tokrat prosimo, da jih ne obiskujete. Če jim že prinesete stvari iz trgovine, jih pustite pred vrati. Če jim znosite drva iz drvarnice, to počnite sami, brez njihove prisotnosti.

Bodite dobro in ostanite čimbolj zdravi. Predvsem pa ostanite doma!

Mladi zdravniki Slovenije, Združenje za pediatrijo SZD, Pediatrična klinika Ljubljana

SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIAN MEDICAL ASSOCIATION
Dunajska 162, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel /phone +386 1 434 25 80, faks / fax +386 1 434 25 84

 

 

 

Poziv Sekcije za primarno pediatrijo ob epidemiji koronavirusa

Spoštovani!

Slovenski pediatri pozivamo vse prebivalce Slovenije, še posebno pa starše vseh otrok in mladostnike, da zaradi hitrega širjenja okužb z virusom covid-19 v naslednjih tednih skrbno spremljajo javna opozorila s strani države in se dosledno držijo vseh podanih navodil.

Otroci in mladostniki omenjeno bolezen večinoma prebolevajo v blažji obliki, vendar zaradi tega tudi pomembno prispevajo k širjenju virusa v družbi. Ravno zaradi tega je v trenutni situaciji najpomembnejše, da so otroci in mladostniki za nekaj tednov izključeni ne samo iz vrtcev, šol in fakultet ampak tudi iz vseh oblik druženja ali skupinskih športnih in drugih aktivnosti. Zato odsvetujemo vsa druženja otrok v zaprtih prostorih, igranje na skupnih igralih ali obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Družine naj se zadržujejo doma ali zunaj na prostem, vendar brez druženja z drugimi. Športne aktivnosti lahko skupaj z otrokom izvajamo zunaj na prostem individualno. Prav tako naj to ne bo čas celodnevnega virtualnega druženja, ki sicer ne predstavlja nevarnosti za širjenje virusa, je pa kljub vsemu tvegano početje za otroke in mladostnike, če je časovno in vsebinsko nenadzorovano.

Večji otroci in mladostniki, ki bodo mogoče v naslednjih dneh ostali sami v domači oskrbi, naj se v tem času ne družijo s sošolci ampak ostanejo pri sebi doma. Upoštevajo naj tudi navodila šol v tem času.

Starši, naučite svoje otroke in mladostnike samostojnosti in previdnosti v skladu s starostjo, ker bomo na tak način uspešnejši in bo to dobra naložba za prihodnost.

Starejši ljudje in kronično bolni ljudje lahko težje prebolevajo okužbo s korona virusom, zato naredite vse, da jih ne okužite. Babic in dedkov tokrat ne vključujmo v čuvanje otrok.

Z upoštevanjem higienskih navodil, navodil glede druženja in z medsebojno solidarnostjo poskrbimo za najbolj ranljive skupine naše družbe ter dokažimo vsem, da nam je mar za ljudi okoli sebe.

V primeru, da vaši otroci in mladostniki zbolijo, pokličite njihovega izbranega zdravnika in izkoristite vse možnosti svetovanja preko elektronske pošte ali telefona in prihajajte v naše ambulante in v dežurne službe samo v nujnih primerih in najavljeno.

V imenu Sekcije za primarno pediatrijo ZZP  Denis Baš dr.med.spec pediater, podpredsednik

Ljubljana, 13.3.2020

 

 

 

 

Nujno varstvo otrok

Spoštovani starši!

Sporočilo MIZŠ:

Nujno varstvo otrok bo organizirano le za učence od 1. do vključno 5. razreda, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. O nujnem varstvu se dogovorite izključno na nivoju posamezne občine, z županom, s poveljnikom Civilne zaščite in z  ravnateljem šole.

Nujno varstvo učencev dokazujete s pisno izjavo delodajalca, pri katerem so starši zaposleni (pridobi starš), da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Do 19. 3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca odobri varstvo otroku brez dokazila. Po 19. 3. 2020 se ta možnost dokazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.

Če pride do takšne situacije pri starših, ki imajo otroka vključenega v šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, o tem obvestite pristojnega poveljnika Civilne zaščite in Ministrstvo.

Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo, je, da je zdrav in da ne kaže znakov bolezni.

Priporočamo, da delavci šole učence sprejemajo pred šolo. Učencem se ob prihodu izmeri temperatura; če kažejo znake bolezni, je treba zagotoviti izolacijo in takoj organizirati prihod staršev. Ob vidnih znakih okužbe se izmeri temperatura tudi staršem.

Če izpolnjujete pogoje, mi to sporočite po e-pošti na naslov: peter.klun@guest.arnes.si.

Peter Klun, ravnatelj

 

 

Delo učencev od ponedeljka, 16. 3. 2020, dalje

Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, bo šola predvidoma zaprta do petka, 27. 3. 2020.

Od 16. 3. do 20. 3. 2020 imajo učenci prosto in učitelji dopust.

V ponedeljek, 23. 3. 2020, se prične pouk na daljavo, in sicer preko interneta. Tisti učenci, ki nimajo računalnika ali dostopa do interneta, bodo gradiva in navodila prejeli pisno po navadni pošti.

V nadaljevanju podajamo strnjena navodila:

POUK:

  • Učitelji bodo na različne načine usmerjali delo učencev, komunikacija bo potekala preko e-pošte.
  • Odgovornost za učenje bo v celoti učenčeva. Ob tem starše prosimo, da spodbujate in nadzirate otrokovo izpolnjevanje dnevnih nalog. Poučevanje tudi v tem primeru prepustite učiteljem.
  • Kar bodo učenci opravili v dneh pouka na daljavo, bo podlaga za kasnejše ocenjevanje znanja.
  • Starše ob tem pozivamo, da otrokom omogočite dnevno branje e-sporočil in morebitno korespondenco z učitelji.
  • Ure, ki jih bodo učenci opravili doma, se bodo štele kot ure pouka. Prosim, poskrbite, da bodo učenci sproti izpolnjevali svoje obveznosti.

 

OBVEŠČANJE:

  • O vseh spremembah boste sproti obveščeni z obvestili na šolski spletni strani.
  • Vsa obvestila, pripombe, predloge in druge pomembne informacije pošiljajte, prosim, tajnici na naslov o-bicevje.lj@guest.arnes.si oz. ravnatelju na peter.klun@guest.arnes.si.
  • Vprašanja v zvezi s poukom na daljavo ipd., prosimo, naslavljajte neposredno na učitelja ali razrednika. Vse e-naslove zaposlenih najdete na spletni strani šole.

Še naprej vas prosimo, da nas obveščate, če se je v vaši družini kdo okužil z navedenim virusom, predvsem pa vas pozivamo, da sledite obvestilom na spletni strani šole in vsem preventivnim navodilom.

Peter Klun, ravnatelj

Prijava in vpis v srednje šole – spremembe zaradi zaprtja šol

Spoštovani,

glede rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole vam sporočamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali pogovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili naknadno.

Z učenci smo izpolnjevali prijavnice za vpis. Prosim, da jih dopolnite in podpišete. Učenci  jih bodo prinesli v šolo po izteku ukrepa.

Za kakršna koli vprašanja sem na voljo na elektronskem naslovu:

alenka.gnezda@guest.arnes.si

Alenka Gnezda OŠ Bičevje, svetovalna služba

Ukrepi zoper koronavirus

Spoštovani starši, učenke in učenci!

Od sedaj naprej vstop v šolo vsem zunanjim obiskovalcem in staršem ni dovoljen.

V ponedeljek, 16. 3. 2020, se zapirajo vse šole v Sloveniji!

Če imate možnost imeti otroka doma že jutri, vam svetujemo, da to storite.
Izostanek bo opravičen.

Od danes dalje odpadejo vse interesne dejavnosti na šoli in v šolski telovadnici ter izven šole, kot so na primer plavanje in dnevi dejavnosti.

O pouku na daljavo in o drugih navodilih vas bomo obveščali preko e-asistenta in spletne strani šole. Z učenci bomo komunicirali preko njihove e-pošte ali e-pošte njihovih staršev.

Odsvetujemo vsa druženja, ki niso nujno potrebna (treningi, praznovanja rojstnih dni). Vsi smo lahko okuženi in s tem ogrožamo ranljive skupine ljudi.

O nadaljnjih navodilih MIZŠ boste obveščeni.

Lepo vas pozdravljam!

Peter Klun, ravnatelj