Obdelava gradiv – umetne mase

Obdelava gradiv – umetnih mas (plastike) je predmet, pri katerem učenci pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja (izdelava izdelkov) iz obdelave umetnih mas (plastike).  Učenci se bodo seznanili z različnimi postopki obdelave umetnih mas ( postopki toplotne obdelave, brušenje, spajanje, žaganje, vrtanje…) in postopki vrednotenja končnih izdelkov.

Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij, strojev, varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno  4 EUR za celo šolsko leto.

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak

Obdelava gradiv – les

Obdelava lesnih gradiv je predmet, pri katerem učenci pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz obdelave lesnih gradiv (lesa).  Učenci se bodo seznanili z različnimi postopki obdelave lesa ( brušenje, žaganje, lepljenje, vrtanje… ) in postopki vrednotenja končnih izdelkov. Uporabljali bodo različna orodja, stroje in naprave za obdelavo lesa in ob tem upoštevali vsa varnostna pravila.

Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij,varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno 4 EUR za celo šolsko leto.

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak

 

Retorika

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino.

Namen in cilj retorike kot obveznega izbirnega predmeta je udeležence seznaniti s pojmi prepričevanja in argumentiranja, s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami prepričevanja, obliko govora in vsebinskim obvladovanjem govorne situacije.

Učenci in učenke se naučijo samostojnega, koherentnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč na različnih področjih družbenega in zasebnega življenja.

Obvezni izbirni predmet se izvaja v 9. razredu in mu je namenjenih 32 ur letno ali 1 ura tedensko.

Učenci potrebujejo učbenik, ki ga dobijo v učbeniškem skladu brezplačno, in zvezek ter pisalo.

Končno oceno učenec pridobi s sodelovanjem in pripravljenim govorom na določeno temo.

Dodatnih stroškov pri izvajanju predmeta ne bo.

 

Predmet bo poučevala Olga Omejc

 

Raziskovanje živih bitij v domači okolici

1. Kdo predmet poučuje?

Učiteljica biologije in naravoslovja Barbara Klun.

IP-ROD

Predmet je namenjen učencem 7. razreda.

Primeren je za vse tiste učence, ki radi delajo v naravi, se učijo ekološkega vrtnarjenja, jih zanimajo živali in rastline in se radi ukvarjajo z naravoslovnimi temami.

Prav tako si mnogi želite, ali pa že imate doma različne živali, pa včasih ne veste, kako in koliko je potrebno za njih skrbeti.

2. Kaj bomo počeli:

– podrobno spoznavali organizme (rastline in živali) v naravi,

– skrbeli in urejali šolski ekovrt,

– spoznali organizme, ki živijo v naši okolici,

– spoznavali ptice barja,

– ugotavljali pozitivni in negativni vpliv človeka na okolje,

– spoznali domače ljubljenčke,

– razvijali odnos človeka do narave.

3. Kako bo pouk potekal?

– Zaradi terenskega dela in dela na vrtu, pouk poteka v jesenskem in spomladanskem času, 1x tedensko po 1 šolsko uro.

Pozimi pa si privoščimo malo zimskega spanja, saj se spomladi odpravimo na ekskurzijo, ki jo vsako leto izpeljemo drugače; npr.: prenočevanje v živalskem vrtu, preživetje v naravi, obisk živalskega vrta in naravoslovnega muzeja na Dunaju, obisk Koroške z ogledom rudnika in orlov.

– poteka v skupinskem in samostojnem delu,

– na terenu; spoznavanje invazivnih rastlin, ogled ptic, zavetišče za živali….

– na šolskem ekovrtu, kjer se učimo pravilnega ekološkega vrtnarjenja,

– pripravljanje različnih izdelkov iz pridelkov ekovrta: čaji, marmelade, mila…,

– z izdelki sodelujemo na božično – novoletnem sejmu na šoli.

4. Kako bom dobil(a) oceno?

– aktivno sodeluješ pri pouku in delu na ekovrtu,

– izdelaš referat ali projektno nalogo, predstaviš svojo domačo žival ali rastlino,

– udeležiš se ekskurzije.

5. Zakaj bi se odločil(a) za ta predmet?

– ker me zanima narava, živali in rastline,

– ker bi se rad(a) še več naučil(a) o skrbi za živali in rastline,

– ker bi rad(a) gojil(a) in vzdrževal(a) šolski ekovrt,

– ker imam doma svoje ljubljenčke in bi jih rad predstavil(a), pa za to pri pouku zmanjka časa,

– ker si želim nekaj dobrega narediti za naravo.

6. Predvideni stroški:

Plačilo ekskurzije, možno plačilo v obrokih.

Organizmi v naravnem in umetnem okolju

1. Kdo predmet poučuje?

Učiteljica biologije in naravoslovja Barbara Klun.

IP-ONO

Kljub dolgemu in na videz zapletenemu naslovu ne bomo počeli nič takega, kar ne bi bilo zanimivo.

Predmet je primeren za učence 8. in 9. razredov.

Pri rednem pouku nam ponavadi zmanjkuje časa, da bi bolje spoznali določene živali in rastline, ki jih v svoji okolici srečujemo vsakodnevno in si jih pogledali v živo.

Vse to bomo v tem šolskem letu skušali skupaj spoznati.

 

2. Kaj bomo počeli:

– skrbeli za šolski ekovrt,

– bolj podrobno spoznali organizme, ki živijo v naši okolici,

– bolj podrobno spoznali organizme, ki živijo na svetu,

– spoznali naravoslovne pojave s pomočjo poskusov,

– pogovarjali se bomo o pozitivnem in negativnem vplivu človeka na okolje,

– razvijali bomo odnos človeka do narave.

3. Kako bo pouk potekal?

– Zaradi terenskega dela in dela na vrtu, pouk poteka v jesenskem in spomladanskem času, 1x tedensko po 1 šolsko uro.

Pozimi pa si privoščimo malo zimskega spanja, saj se spomladi odpravimo na ekskurzijo, ki jo vsako leto izpeljemo drugače; npr. prenočili smo v živalskem vrtu, preživeli noč v naravi, obiskali živalski vrt in naravoslovni muzej na Dunaju, obiskali rudnik in orle na Koroškem.

– Urejamo šolski ekovrt, kjer sadimo zelenjavo, zelišča in rože.

– Učimo se pravilnega ekološkega vrtnarjenja.

– Iz pridelkov pripravljamo različne izdelke: pripravimo si obrok iz izdelkov, ki smo jih pridelali, izdelujemo čaje, marmelade…

– Z izdelki sodelujemo na božično – novoletnem sejmu na šoli.

– Skrbimo za urejeno učilnico na prostem.

 

4. Kako bom dobil(a) oceno?

– aktivno sodeluješ pri pouku,

– skrbiš za šolski ekovrt,

– izdelaš referat ali projektno nalogo,

– udeležiš se ekskurzije.

 

5. Zakaj bi se odločil(a) za ta predmet?

– ker me zanima narava, živali in rastline,

– ker bi rad(a) gojil(a), in vzdrževal(a) šolski ekovrt,

– ker imam rad(a) druženje in drugačno preživljanje časa v naravi,

– ker bi se rad(a) še več naučil(a) o skrbi za živali in rastline.

 

6. Predvideni stroški:

Plačilo ekskurzije, možno plačilo v obrokih.

Sodobna priprava hrane


Mentorica:Mateja Benedik

Enoletni predmet v 7.,8. ali 9 razredu.

Obseg ur: 35 (32) ur; 2 šolski uri na 14 dni.

Pouk je usmerjen v aktivno in samostojno delo v kuhinji. Učenci pripravljajo različne jedi, pri tem pa spoznavajo tehnološke postopke, gastronomska načela, varovalno in zdravo prehrano, pri delu pa upoštevajo dobro higiensko prakso.

Predmet učencem omogoča, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku gospodinjstva.

Ocena pri tem predmetu bo temeljila na odnosu do dela, na izvirnosti pri pripravi jedi in na oceni znanja osnov zdrave prehrane.