Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

V času šolanja na daljavo učiteljev ne bo na šoli.
Kontakti, ki so vam na voljo v času pouka na daljavo, so:

Peter Klun, ravnatelj, 040 223 890, peter.klun@guest.arnes.si

Romana Predovič, tajnica, 041 339 960, o-bicevje.lj@guest.arnes.si

Mateja Menart, pomočnica ravnatelja, mateja.menart@guest.arnes.si

Alenka Gnezda, šolska svetovalna služba 4.r do 9.r,  alenka.gnezda@guest.arnes.si

Tina Svetičič, šolska svetovalna služba 1.r do 3.r, tina.sveticic@guest.arnes.si

….. in vsi ostali strokovni delavci. Njihove e-naslove najdete na spletni strani šole pod izbiro “O šoli/Zaposleni”.

Peter Klun, ravnatelj