Spoštovani starši, dragi učenci!

Da vam še olajšamo iskanje dodatnih vsebin in kratkočasnic, smo vsebine, povezane z OPB, strnili pod skupnim zavihkom OPB, ki ga najdete pod 5. razredom.

Ostanite zdravi in vedoželjni!

Učitelji OPB