Spoštovani starši in zaposleni!

V torek, 14. aprila, je bila kot dokončna odločitev v javnih medijih objavljena pripojitev z dnem 1. 9. 2020.
Dokument št. 603-157/2020-2 je dne 10. 4. 2020 podpisala ga. Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na MOL.
Povedati je treba, da je bila pripojitev razglašena enostransko brez predhodnih pogovorov in da sva bila oba z ravnateljico Nino Triller postavljena pred izvršeno dejstvo.

Še istega dne sem na MOL po e-pošti naslovil odgovor, v katerem sem za vse trditve navedel protiargumente. Naslednjega dne smo imeli pogovor z županom g. Jankovićem. Dejal je, da se je za združitev odločil z namenom, da se na obeh šolah še dodatno dvigne kakovost pedagoškega procesa, da je odločitev korak v pravo smer, priložnost za nove izzive, da moji argumenti ne odtehtajo pridobitev po združitvi in da je odločitev o pripojitvi s 1. 9. 2020 dokončna.

Stališč nismo uspeli zbližati in smo ostali vsak na svojem bregu. Po mojem mnenju in dosedanjih izkušnjah delo na tako veliki šoli s 1000 učenci ne pomeni dviga kakovosti pedagoškega procesa, ampak nasprotno, in ni pravih razlogov za združitev šol. Nastanek in razvoj, način delovanja, kultura odnosov in identiteta vsake šole imajo svoje značilnosti in posebnosti, ki jih želimo ohraniti, jih negovati in smo nanje ponosni.

Kakorkoli že se bodo dogodki odvili, želim, da bo šola še naprej uspešno vzgajala in izobraževala otroke ter jim dala prave temelje za njihov nadaljnji razvoj.

Lepo vas pozdravljam.

Peter Klun