Art in all of us – projekt mandal

Na osnovi dobrega večletnega sodelovanja v mednarodnem projektu Art in All of Us, ki ga podpira UNICEF, je šolska skupnost OŠ Bičevje dobila povabilo, da se pridruži še trem šolam iz različnih delov sveta. Na ta način se je spodbujala ustvarjalnost otrok in krepilo medkulturno ozaveščanje ter širilo sporočilo prijateljstva in sprejemanja raznolikosti.

Aktivnosti so potekale v sodelovanju z učitelji in učenci iz štirih šol (Mehika, Japonska, Madagaskar, Slovenija). Več kot 50 učencev OŠ Bičevje je tako sodelovalo v projektu izdelovanja mandal. Učenci posameznih šol so tekom projekta pripravili tudi predstavitve ostalih vključenih držav in njihovih kultur, ki jim je sledila diskusija v razredu, nekateri pa so si predstavitve šol, mest in držav preko interneta predstavili tudi drug drugemu.

V delavnicah se je otrokom najprej predstavilo kaj so mandale, zakaj jih ljudje že od nekdaj ustvarjajo, njihova zgodovina ter namen. Otroke se je informiralo in ozaveščalo o pomenu mandal ter bogastvu raznolikosti ljudi v svetu in edinstvenosti, pomembnosti in ustvarjalnosti vsakega posameznika.

Otroci vseh štirih držav so na enako velik papir narisali enake osnovne kroge, na katere so z vodnimi barvami narisali mandale, ki so bile na nak način povezane z naravo in Dnevom zemlje.

Učenci so ob sproščujoči glasbi iskali stik s svojo notranjostjo in jo izražali na papir.

Skupaj smo si ogledali tipične slovenske vzorce, simbole, motive in barve. Nekateri učenci so jih vključili v svoje mandale ter tudi na tak način ponesli del Slovenije po svetu. Nastali so prelepi, edinstveni izdelki.

Učenci vseh štirih šol so izdelane mandale razrezali na štiri dele in jih razposlali v vse naštete države, kjer naj bi vsaka šola sestavila ogromno mandalo, sestavljeno iz delov mandal vseh štirih sodelujočih držav. Ta sestavljena mandala dejansko predstavlja vso raznolikost in drugačnost, a hkrati enakost in edinstvenost celotnega sveta.

Projekt “Art in all of us”

Unicef nas je povabil k projektu Umetnost v vseh nas. Gre za kulturno izmenjavo preko umetnosti, za promocijo multikulturne izmenjave skozi ustvarjalnost, komunikacijo med otroki različnih kontinentov.

Izdelki bodo predstavljeni v knjigi Svet fotografije in poezije vsake izmed držav 192 držav listine ZN. Slovenijo bodo predstavljali izdelki učencev OŠ Bičevje.

Učenci smo skozi sliko in poezijo predstavljali svojo državo. Obiskala pa nas je tudi predstavnica tega projekta, ki potuje po svetu in širi projekt Art in all of us.Vsak izmed nas je napisal pesem in narisal risbico. Mnogo smo izvedeli o samem projektu, nato pa smo šli v park blizu naše šole, kjer je vsak naredil fotografijo. Na spletni strani www.artinallofus.org smo si pogledali risbice, poezijo in fotografije iz posameznih držav. Čez nekaj mesecev pa se bo tem izdelkom na spletu pridružilo še nekaj naših. Po dveh letih, ko bodo zbrane vse risbe, poezije in fotografije iz vseh držav, bodo izdelali knjigo, kjer bodo predstavljene države s strani otrok. Projekt je zelo zanimiv, saj so vanj vpletene vse države sveta, različne kulture, različni ljudje, različna mišljenja, zato smo veseli da so prosili ravno našo šolo za sodelovanje.