KOTIČEK DODATNE STROKOVNE POMOČI

KDO SMO?

Na Osnovni šoli Bičevje dodatno strokovno pomoč izvajamo:

Anja Filipič, socialna pedagoginja

Mojca Kersnik, inkluzivna pedagoginja

Urška Sedevčič, specialna pedagoginja (mobilna služba)

Iva Škoda, inkluzivna pedagoginja

Neža Zazvonil, specialna pedagoginja

KAJ DELAMO?

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v ali izven oddelka, v manjših skupinah ali kot spremljanje in nudenje pomoči v okviru pouka.

Pomoč je namenjena otrokom s posebnimi potrebami z namenom odpravljanja, korekcije in kompenzacije otrokovih motenj in primanjkljajev. DSP se izvaja v času rednega pouka individualno izven razreda ali v razredu.

Izvajalke dodatne strokovne pomoči naša znanja z veseljem in pripravljenostjo delimo z učitelji, ki te otroke poučujejo in njihovimi starši, za lažje delo doma.

Sodelovanje staršev pri oblikovanju individualnega programa za njihovega otroka je zelo pomembno, saj svojega otroka najbolj poznajo, mi pa jim lahko svetujemo, kako mu pomagati doma pri domači nalogi in učenju s konkretnimi navodili, izdelavi pripomočkov, ponazoril…

V pomoč smo staršem tudi pri postopkih usmerjanja.

Poleg izvajanja ur dodatne strokovne pomoči sodelujemo tudi v raznih projektih na šoli, organiziramo delavnice in se vključujemo v različne oblike vzgojno izobraževalnega dela.