Zaposleni

UPRAVA

 

Ime Položaj Telefon Elektronski naslov
KLUN Peter Ravnatelj 01 28 33 015 peter.klun(a)guest.arnes.si
MENART Mateja Pomočnica ravnatelja 01 28 32 911 mateja.menart(a)guest.arnes.si
PREDOVIČ Romana Tajnica v VIZ 01 28 33 013
041 339 960
faks:01 28 33 013
o-bicevje.lj(a)guest.arnes.si

romana.predovic(a)guest.arnes.si

Računovodstvo Računovodkinja racunovodstvo-obicevjelj(at)guest.arnes.si.

 

UČITELJI

 

Ime in priimek Razrednik/
sorazrednik
Poučuje Elektronski naslov
ANGELSKI Helena 8. a LUM, LS 1-3 helena.angelski(a)guest.arnes.si
AVSENIK Bernarda  8. b ZGO, DKE, FILM bernarda.avsenik1(a)guest.arnes.si
BAVEC Nataša    6. a SLJ natasa.bavec(a)guest.arnes.si
BENEDIK Mateja 7. a GOS, SPH mateja.benedik(a)guest.arnes.si
BRUS Vera OPB vera.brus(a)guest.arnes.si
COLARIČ Marjeta                                                4.b Razredni pouk, OPB marjeta.colaric(a)guest.arnes.si
ČASAR Jože ŠPO, ŠZS, IŠP, NIP ŠPO,ŠZZ joze.casar(a)guest.arnes.si
DEMIČ Teja MAT, ROM, NIP RAČ teja.demic(a)guest.arnes.si
GERMAN Andrea                                                5.a Razredni pouk andrea.german(a)guest.arnes.si
GOMIŠČEK Polonca OPB polona.gomiscek(a)guest.arnes.si
GUNA Renata                                               3. a Razredni pouk renata.guna(a)guest.arnes.si
HLAD Vili OPB vili.hlad(a)guest.arnes.si
KERSTEIN Klemen                                               7. b TJA klemen.kerstein(a)guest.arnes.si
KLUN ROMBO Barbara                                               9. a NAR, BIO, ROD, ONO barbara.klun(a)guest.arnes.si
STARIČ Maša                                                5.b Razredni pouk masa.staric(a)guest.arnes.si
KRANJEC Suzana MAT suzana.kranjec(a)guest.arnes.si
LOMBAR Irena                                               2. b Razredni pouk irena.lombar(a)guest.arnes.si
MAJCEN Barbara                                                1.a Razredni pouk barbara.majcen(a)guest.arnes.si
MARINČ Mojca 9.a KEM, FIZ mojca.marinc(a)guest.arnes.si
MENART Mateja Razredni pouk mateja.menart(a)guest.arnes.si
OMEJC Olga                                               7. a SLJ olga.omejc(a)guest.arnes.si
PEKLAJ Špela  1. b Razredni pouk spela.peklaj(a)guest.arnes.si
PLEVNIK Angela                                               6. b ŠPO angela.plevnik(a)guest.arnes.si
PRAPROTNIK Marta                                               9. b MAT marta.praprotnik(a)guest.arnes.si
PREVC Dragi OPB, ŠPO dragica.prevc(a)guest.arnes.si
RADE Tatjana                                               4. a Razredni pouk tatjana.rade(a)guest.arnes.si
RAVNJAK Aleš                                               6. b TIT, OGL, OGU, OGK, NIP TEH ales.ravnjak(a)guest.arnes.si
LIPOVEC Vlasta                                               8. a GEO, OPB vlasta.secnik-lipovec(a)guest.arnes.si
PERŠE Tina  MAT tina.perse (a)guest.arnes.si
SITER Marta                                               8.b GUM, OPB marta.siter(a)guest.arnes.si
SLOBODNIK Polonca                                               3. b Razredni pouk polona.slobodnik(a)guest.arnes.si
SOJER Ingrid  1. a Razredni pouk ingrid.sojer(a)guest.arnes.si
STANKO Marijana Elena  9. b TJA, NIP TJA elena.stanko(a)guest.arnes.si
SVETIČIČ Tina 7. b NI1, NI2, NI3, NIP NEM tina.sveticic(a)guest.arnes.si
ŠTILEC Saša                                               2. a Razredni pouk sasa.stilec(a)guest.arnes.si
TRDAN ZAGER  Nataša OPB, OPZ1, OPZ2, MPZ, GUM natasa.zager(a)guest.arnes.si
URŠIČ Nataša TJA natasa.ursic(a)guest.arnes.si
ZABUKOVEC Maruša                                               1. b Razredni pouk marusa.zabukovec(a)guest.arnes.si
ZRIMŠEK KOŠOROG Milena                                               5. b Razredni pouk milena.zrimsek(a)guest.arnes.si
ŽNIDAR KADUNC Vesna SLJ vesna.znidar-kadunc(a)guest.arnes.si
RAJOVEC Nika  OPB  nika.rajovec(a)guest.arnes.si

 

STROKOVNI DELAVCI

 

Ime in priimek Funkcija Telefon Elektronski naslov

GNEZDA Alenka

Svetovalna delavka 4. – 9.r

01 28 33 048

alenka.gnezda(a)guest.arnes.si

SVETIČIČ Tina

Svetovalna delavka 1. – 3.r, delo s priseljenci

01 28 33 049

tina.sveticic(a)guest.arnes.si

ZAZVONIL Neža

Učiteljica dodatne strokovne pomoči

neza.zazvonil(a)guest.arnes.si

FILIPIČ Anja

  Učiteljica dodatne strokovne pomoči

anja.dolenc(a)guest.arnes.si

KERSNIK Mojca

Učiteljica dodatne strokovne pomoči

mojca.kersnik(a)guest.arnes.si

SEDEVČIČ Urška

Mobilna učiteljica dodatne strokovne pomoči

 urska.sedevcic(a)centerjanezalevca.si

ŠKODA Iva

Učiteljica dodatne strokovne pomoči

 iva.skoda(a)guest.arnes.si

 

TEHNIČNO OSEBJE

 

Ime in priimek

Funkcija

Elektronski naslov

DEMIČ Teja

Računalničarka

teja.demic(a)guest.arnes.si

BENEDIK Mateja

Vodja šolske prehrane

mateja.benedik(a)guest.arnes.si
telefon: 01 28 33 051

SAMSA Majda

Knjižničarka

majda.samsa(a)guest.arnes.si

BRČAN Franci

Hišnik

HABINC Nada

Kuharica

KROPAR Marjan

Kuhar

ŠAKANOVIĆ Dragana

Kuhinjska pomočnica

BLAŽIČ Žiga

Kuhinjski pomočnik

ĆORKOVIČ Jelena

Čistilka

ČAUŠEVIĆ Senada

Čistilka

LAKIĆ Belkisa

Čistilka

RADALJEVIĆ Raza

Čistilka

SMLATIĆ Suvada

Čistilka

V naslovu elektronske pošte nadomestite (a) z @