Računalništvo – urejanje besedil

Računalništvo – Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju.

Učenci se boste naučil in spoznali pri tem izbirnem predmetu:

računalnik in razvoj računalništva,
vhodne enote računalnika (miška, tipkovnica, dig. fotoaparat, mikrofon),
pomnilne enote (RAM, ROM, disk, SSD, pomnil. USB, CD, DVD, Blu-ray),
centralno procesno enoto (mikroprocesor, matična plošča),
izhodne enote (prikazovalnik, tiskalnik, zvočniki),
programsko opremo računalnika (sistemska programska oprema – operacijski sistemi, uporabniška programska oprema),
osnove dela v okolju Windows, Linux in Mac OS X,
delo z datotekami in mapami (ustvarjanje, preimenovanje, prenos in brisanje datotek ter map, odpiranje, shranjevanje in tiskanje datotek),
kaj so programski virusi in zaščita pred njimi,
delo z urejevalnikom besedil (Microsoft Word 2016, Microsoft Office 365, LibreOffice Writer),
temeljna pravila oblikovanja besedil,
zahtevnejše urejanje besedila,
z risarskim programom izdelati točkovno sliko in jo vriniti v besedilo,
izdelati tabelo in pripraviti kazalo literature, slik in vsebine ter stvarno kazalo,
vstaviti glavo in nogo dokumenta, sprotne opombe,
iskati podatke na internetu,
poslati sporočilo po elektronski pošti in na prejeto sporočilo odgovoriti.

Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog pri drugih predmetih.

Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter na koncu samostojno izdela projektno nalogo, pri kateri si temo izbere sam. Računalnik doma ni potreben.

Predmet je brezplačen, poteka eno uro tedensko.

učiteljica Teja Demič

Multimedija

Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.

Učenci bodo pri predmetu spoznali:

– kaj je multimedija,

– programe in postopke za obdelavo fotografij ( Gimp, Photofiltre…)

– medij zvok (zapis zvoka, zvočne datoteke…)

– postopke in programe za izdelavo GIF animacij

– postopke montaže in obdelava videa

– pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev

– pripraviti slikovne in zvočne podatke in jih združiti z besedilom v rač. predstavitev

 

Predmet je brezplačen.

Obdelava gradiv – kovine

Pri izbirnem predmetu učenci nadgradijo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v prejšnjih letih pri predmetu tehnike in tehnologije, ter izbirnih predmetov s področja tehnike. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so kovine, ki jih kombiniramo z drugimi materiali ( les, plastika…).  Učenci se bodo seznanili z različnimi postopki obdelave kovin in drugih materialov ( brušenje, žaganje, lepljenje, vrtanje, piljenje, kovanje… ) in postopki vrednotenja končnih izdelkov. Uporabljali bodo različna orodja, stroje in naprave za obdelavo kovin in drugih materialov in ob tem upoštevali vsa varnostna pravila. Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij,varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno  4 EUR za celo šolsko leto. 

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak

Obdelava gradiv – umetne mase

Obdelava gradiv – umetnih mas (plastike) je predmet, pri katerem učenci pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja (izdelava izdelkov) iz obdelave umetnih mas (plastike).  Učenci se bodo seznanili z različnimi postopki obdelave umetnih mas ( postopki toplotne obdelave, brušenje, spajanje, žaganje, vrtanje…) in postopki vrednotenja končnih izdelkov.

Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij, strojev, varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno  4 EUR za celo šolsko leto.

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak

Obdelava gradiv – les

Obdelava lesnih gradiv je predmet, pri katerem učenci pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz obdelave lesnih gradiv (lesa).  Učenci se bodo seznanili z različnimi postopki obdelave lesa ( brušenje, žaganje, lepljenje, vrtanje… ) in postopki vrednotenja končnih izdelkov. Uporabljali bodo različna orodja, stroje in naprave za obdelavo lesa in ob tem upoštevali vsa varnostna pravila.

Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij,varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno 4 EUR za celo šolsko leto.

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak