Druga zmaga na mednarodnem projektu Global Partners Junior 2014/15

Skupina učencev 8. razreda OŠ Bičevje je pod mentorstvom učiteljice angleščine Bernarde Avsenik in pomoči pedagoginje Alenke Fajfar Gnezda že drugič zmagala na natečaju v sklopu mednarodnega projekta Global Partners Junior.

Medi poukom angleščine in v prostem času učenci že celo leto marljivo in vztrajno opravljajo obsežne naloge mednarodnega projekta , povezane z vplivom posameznika na njegovo okolje, preko interneta tedensko komunicirajo z vrstniki sveta, dajejo pobude in si izmenjuje izkušnje s področja okoljske problematike.

Za obdobje drugega semestra so organizatorji projekta v New Yorku izmed več kot 3000 sodelujočih učencev iz več kot 100 razredov in 24 držav širom sveta izbrali skupino učencev 8. razreda OŠ Bičevje za najboljši razred na svetu. V obrazložitvi so poudarili predvsem njihovo izjemno tedensko angažiranost v komunikaciji z vrstniki po blogih, kjer so si izmenjevali izkušnje, in mnogih izvedenih aktivnostih in predlogih, pa motiviranemu delu in izjemno dodelanih in sistematičnih multimedijskih predstavitvah.

Učenci, ki sodelujejo v projektu in so prejemniki priznanja: Avsec Toni, Čehajić Lejla, Dolenec Sara, Kazaferović Dino, Merlak- Gnamuš Gaia, Vajagić Gičulović Ivan,Vojinović Lev, Zubović Venes, Flajs Manca, Holc Taša, Hrovatin Žiga, Jeločnik Žiga, Millaku Art, Petrič Kristijan, Tomšič Lana, Vrtačnik Urban.

Zunanje povezave: Mednarodni projekt in slovenska osnovna šola: zmagovalna kombinacija

Gradivo učencev:

EKO_HISA_INDOOR_CLIMATE_&_DENSITY

LJUBLJANA

LJUBLJANA-SLOVENIA

Slovenia

Zapeljati se z busom LPP je “cool”!

Sodelovanje na natečaju Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, razpisanega v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2013 za izdelavo kratkih filmov v slovenskem in angleškem jeziku

Učenci iz skupine devetošolcev OŠ Bičevje so se pod mentorstvom Bernarde Avsenik in Milene Zrimšek Košorog odzvali na razpis “Zapeljati se z busom LPP je “cool”!”, ki ga je v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2013, ki je potekal pod naslovom »Vaš korak za čistejši zrak«, razpisalo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana.

Organizatorji so želeli povabiti mlade osnovnošolce iz Ljubljane in okolice k raziskovanju tem, ki promovirajo najboljše storitve javnega potniškega prometa v prestolnici in njeni okolici ter posledično seznanjajo o storitvah potnike in potencialne potnike ter tako spodbujajo uporabo mestnih in integriranih linij LPP.

Učencem so bile na voljo naslednje teme:

  • Ali te lahko zapeljem? (Urbanomati, sheme linij, vozni redi LPP)
  • Busbonton (Varno na bus)
  • Katera linija je prava? (Sistemi za načrtovanje potovanja z LPP kot na primer Načrtovanje z Google zemljevidi)
  • Ne skrbite. Domov pridem z busom. (Sistemi za napovedovanje prihodov avtobusov)
  • Potujem v Ljubljano (Integrirane linije LPP)
  • Družba, družabnost, mobilnost (Kavalir)
  •  Čist mobilen sem (LPP na mobilnih telefonih)

Da bi izbrane teme čim bolje predstavili javnosti in uporabili možnosti in priložnosti, ki jih nudijo elektronski mediji, so učenci OŠ Bičevje izdelali 7 kratkih igranih in animiranih filmov v slovenskem in angleškem jeziku. Glavno snemanje je potekalo 30.11.2014 v času delovne sobote na temo medgeneracijskega povezovanja. Krajša snemanja so bila izvedena v popoldanskih urah. Nekateri učenci so filme v sodelovanju  z mentoricama zmontirali sami, večji del filmov pa je zmontiral učenec 9. razreda.

Skupina devetošolcev OŠ Bičevje je po mnenju tričlanske ocenjevalne komisije izdelala najboljše filme in najbolj kakovostno posredovala informacije ter seznanila uporabnike o storitvah v povezavi s trajnostno mobilnostjo, hkrati pa pozvala k uporabi javnega potniškega prometa LPP in nagovorila večje število bralcev in tako zmagala na natečaju.

Direktor LPP Peter Horvat in podžupanja Mestne občine Ljubljana Jelka Žekar sta učencem in mentoricama Bernardi Avsenik in Mileni Zrimšek Košorog čestitala in jim podelila nagrado – ček za nagradni izlet v razdalji 500 kilometrov. Nagrado so izkoristili za enodnevni izlet na Plitvička jezera in ogled trdnjave ter mesta Senj in kopanje v morju.

Kratki filmi so se predvajali na ekranih avtobusnega mestnega prometa(GEM) od 11.-16. 6.2014. Predvajani bodo še v poletnih mesecih brez terminskega plana. Filmi bodo na mestnih avtobusih ponovno predvajani v času Evropskega tedna mobilnosti med 16.9. in 22.9. 2014.

Mentorici:Bernardka Avsenik, učiteljica angleščine, Milena Zrimšek Košorog, učiteljica razrednega pouka

Ljubljana, 24.6.2014

 

Sodelovanje z Goethe Institut

Tina Svetičič je skupaj z Bernardko Avsenik z učenci izbirnega predmeta Nemščina 2 sodelovala v projektu Goethe Instituta »Ich schwebe auf Wolke 7«. Učenci so posneli štiri kratke filme, v katerih so uprizarjali nemške pregovore in fraze. Eden izmed filmov je bil izbran za uprizoritev na zaključnem srečanju na Gospodarskem razstavišču, kjer je potekal tudi kviz o uprizorjenih pregovorih, ki se ga je udeležila tudi ekipa OŠ Bičevje.

Goethe_inst_2013-140001 Goethe_inst_2013-140002 Goethe_inst_2013-140003

Projekt spodbujanja branja in sodelovanja na ustvarjalnih in literarnih projektih med OŠ Bičevje in Gimnazijo Vič 2013/14

V sklopu medšolskega sodelovanja profesoric angleščine Blanke Klobučar iz Gimnazije Vič in Bernardke Avsenik iz OŠ Bičevje ter profesorice likovne umetnosti Helene Angelski  in  v koordinaciji svetovne delavke Alenke Fajfar Gnezda, je učenec pri urah angleščine sodeloval  v večtedenskem projektu branja angleške knjige in diskusijah na aktualno problematiko,ki jo knjiga obravnava. Delo je potekalo kot nadaljevanje lanskoletnega uspešnega skupnega sodelovanja na ustvarjalnih in literarnih projektih obeh šol. Posamezni učenci so med uro angleščine v sklopu diferenciacije pouka prebrali po eno ali dve poglavji knjige Memory Cage, avtorice Ruth Eastham, nato pa jo v angleščini in slovenščini predstavili ostalim učencem in skupaj razvili diskusijo o prebrani vsebini. Učenci so postavljali vprašanja in se pogovarjali o nestrpnosti , odraščanju, pubertetniških težavah, odnosih v družini in družbi, vojni, smrti, žalovanju, predsodkih ter drugih življenjskih temah. Glede na prebrano in predelano angleško knjigo so učenci nato pri urah likovne umetnosti pripravili likovno upodobitev knjige. Izdelali so kiparsko delo, kjer so s prostorski oblikovanjem predstavili posamezne pomembnejše vidike knjige in jih združili v mobilno kiparsko delo. Prav tako so na temo knjige izdelali risbe, ki so bile vključene v skupinski album. Posnete fotografije in izdelane risbe so skupaj z animacijo kiparskega dela sestavili še v krajši film. Likovna dela so 23. aprila 2014, ob mednarodnem dnevu knjige, predstavniki  sodelujočih učencev osmih in devetih razredov v angleškem jeziku zelo uspešno predstavili in razstavili na predstavitvi na Gimnaziji Vič pred ostalimi učenci sodelujočih srednjih in osnovnih šol. Ob pogovoru z njimi je avtorica knjige Ruth Eastham, ki je bila prisotna na dogodku, pokazala veliko navdušenje nad delom učencev naše šole ter izrazila željo, da bi svojo internetno stran povezala  s stranjo naše šole ter tako omogočila številnejšemu občinstvu po svetu vpogled v delo naših učencev pri angleškem jeziku in likovni umetnosti.

Mentorice:

Bernardka Avsenik, učiteljica angleščine

Helena Angelski, učiteljica likovne umetnosti

Alenka Fajfar Gnezda, svetovalna delavka

Ljubljana, 24.6.2014

Global Partners Junior

Skupina učencev 8. razredov je iz New Yorka prejela prvo nagrado za njihovo izjemno angažirano in uspešno delo, ki ga opravljajo v mednarodnem projektu Global Partners Junior pod mentorstvom učiteljice angleščine Bernarde Avsenik in pomoči pedagoginje Alenke Fajfar Gnezda. Izbrani so bili izmed številnih šol in mest po svetu, ki so sodelovale v projektu v prvi polovici šolskega leta.

Skupina učencev 8. razredov pod mentorstvom učiteljice angleščine Bernarde Avsenik sodeluje v mednarodnem projektu Global Partners Junior, ki s pomočjo interneta povezuje učence iz New Yorka z njihovimi vrstniki po svetu. Preko 1600 sodelujočih učencev iz več kot 60 držav v šolskem letu 2014-15 medsebojno tedensko komunicira in poroča o opravljenem delu po vnaprej določenem skupnem učnem načrtu, ki obravnava pomembne globalne tematike za vse države in kulture. Učenci raziskujejo dejstva v svojem lokalnem okolju in mednarodnih mestih ter si izmenjujejo ideje in predloge. Preko direktnega kontakta z vrstniki iz Evrope in ostalih celin, se učencem odpirajo širša obzorja, pridobijo dragocen vpogled v dogajanje po svetu, se medsebojno spodbujajo za aktivno udeležbo na področju globalne tematike in krepijo jezikovne kompetence ter razvijajo senzibilnost do drugih kultur.

V šolskem letu 2015/2016 je poudarek na raziskovanju dolgoročne obstojnosti lokalnega in mednarodnega mestnega okolja in skrbi za čisto in zdravo skupnost. Poleg tedenske komunikacije preko interneta, učenci prek različnih multimedijskih predstavitev sošolcem in vrstnikom iz drugih držav predstavljajo svoje delo in načrte.

Projektno vodeno delo in komunikacija preko interneta še dodatno krepita kompetence pisanja, uporabe moderne tehnologije in kritičnega mišljenja, ki so potrebni za uspeh v današnjem, vse bolj povezanem svetu. Projekt Global Partners Junior spodbuja zanimanje za spoznavanje raznolikih kultur in animira mlade, da pogledajo izven lokalnih mestnih zgradb. Udeležence navdaja s ponosom do svoje lokalne skupnosti, hkrati pa jim daje možnost, da razmišljajo o izboljšavah v svojem okolju po zgledih vrstnikov v tujini. Učni načrt jim omogoča tudi znanje o obstojnosti okolja in posameznikovih vplivih nanj.

Poleg priznanja za opravljeno delo, so učenci dobili tudi manjši terarij s katerim bodo lahko v razredu preizkusili prednosti hidroponskega gojenja rastlin.

GPJunior2014

Sodelovanje z Gimnazijo Vič na World Book Night 2015

V letu 2014/15 je naša skupina devetih razredov znotraj pouka angleščine sodelovala v projektu World Book Night 2015, ki ga je organizirala Gimnazija Vič. Z delom smo začeli že novembra in sicer s pisanjem spisov.

Naša šola je z Gimnazijo Vič sodelovala že prejšnja leta. Lani smo prebirali knjigo Memory Cage. Po knjigi smo s pomočjo učiteljice likovne umetnosti Helene Angelski in pedagoginje Alenke Fajfar Gnezda naredili tudi likovni izdelek (spominsko kletko), ki je bil predstavljen in zelo dobro sprejet prejšnje leto na Gimnaziji Vič.

Letos je bil projekt zastavljen drugače, saj nismo bili bralci, temveč pisci. Tako je vsak izmed nas napisal svoj spis v angleškem jeziku. Navdih smo dobili po naslovih, ki so bili dani ob začetku projekta, npr. Falling Rain, Coming Home,  Secret Formula, Dorbell itd. Spise smo poslali na Gimnazijo Vič, kjer jih je ocenila strokovna žirija v sodelovanju z irsko založbo Guildhall Press in izmed 200 spisov izbrala nekaj več kot 20 najboljših spisov. Izmed nagrajenih spisov so bili kar trije iz naše šole, na kar smo zelo ponosni, saj smo imeli kar hudo konkurenco. Nagrajene spise iz naše šole so napisali: Merima Mržljak, Saddam Abdić in Ervin Alagić.

Poleg spisov smo za razstavo poslali tudi knjigo, kjer so bili zbrani vsi naši spisi. Knjiga je nastajala dolgo časa pod marljivim delom naših rok in rok naših mentoric, ki so nam pri tem pomagale. Na začetku smo na vse pole narisali črte, ki so nam kasneje služile za pisanje v ravnih linijah. Pri tem nam je pomagala učiteljica matematike, Suzana Kranjec. Ko smo imeli črte narisane smo morali nanje napisati svoje spise. Spise smo pisali s kaligrafijo, ki nas jo je naučila učiteljica Majda Samsa. Ko so bile strani izdelane smo jih morali še zlepiti v knjigo. Največ dela v samo izdelavo knjige je vložila učiteljica likovnega pouka Helena Angelski. Po knjigi smo pri pouku angleščine posneli tudi film, ki ga je zmontiral Jaka Smrekar.

Celotnem projekt so vodile in nas spodbujale naša mentorica za angleščino Bernarda Avsenik, učiteljica likovne umetnosti Helena Angelski in pedagoginja Alenka Fajfar Gnezda. 23.4.2015 smo se dopoldne odpravili na Gimnazijo Vič, kjer smo na zaključni prireditvi World Book Night 2015 zelo uspešno predstavili svoje delo in izdelke in poželi veliko pohval in priznanj.