Raziskovanje živih bitij v domači okolici

1. Kdo predmet poučuje?

Učiteljica biologije in naravoslovja Barbara Klun.

IP-ROD

Predmet je namenjen učencem 7. razreda.

Primeren je za vse tiste učence, ki radi delajo v naravi, se učijo ekološkega vrtnarjenja, jih zanimajo živali in rastline in se radi ukvarjajo z naravoslovnimi temami.

Prav tako si mnogi želite, ali pa že imate doma različne živali, pa včasih ne veste, kako in koliko je potrebno za njih skrbeti.

2. Kaj bomo počeli:

– podrobno spoznavali organizme (rastline in živali) v naravi,

– skrbeli in urejali šolski ekovrt,

– spoznali organizme, ki živijo v naši okolici,

– spoznavali ptice barja,

– ugotavljali pozitivni in negativni vpliv človeka na okolje,

– spoznali domače ljubljenčke,

– razvijali odnos človeka do narave.

3. Kako bo pouk potekal?

– Zaradi terenskega dela in dela na vrtu, pouk poteka v jesenskem in spomladanskem času, 1x tedensko po 1 šolsko uro.

Pozimi pa si privoščimo malo zimskega spanja, saj se spomladi odpravimo na ekskurzijo, ki jo vsako leto izpeljemo drugače; npr.: prenočevanje v živalskem vrtu, preživetje v naravi, obisk živalskega vrta in naravoslovnega muzeja na Dunaju, obisk Koroške z ogledom rudnika in orlov.

– poteka v skupinskem in samostojnem delu,

– na terenu; spoznavanje invazivnih rastlin, ogled ptic, zavetišče za živali….

– na šolskem ekovrtu, kjer se učimo pravilnega ekološkega vrtnarjenja,

– pripravljanje različnih izdelkov iz pridelkov ekovrta: čaji, marmelade, mila…,

– z izdelki sodelujemo na božično – novoletnem sejmu na šoli.

4. Kako bom dobil(a) oceno?

– aktivno sodeluješ pri pouku in delu na ekovrtu,

– izdelaš referat ali projektno nalogo, predstaviš svojo domačo žival ali rastlino,

– udeležiš se ekskurzije.

5. Zakaj bi se odločil(a) za ta predmet?

– ker me zanima narava, živali in rastline,

– ker bi se rad(a) še več naučil(a) o skrbi za živali in rastline,

– ker bi rad(a) gojil(a) in vzdrževal(a) šolski ekovrt,

– ker imam doma svoje ljubljenčke in bi jih rad predstavil(a), pa za to pri pouku zmanjka časa,

– ker si želim nekaj dobrega narediti za naravo.

6. Predvideni stroški:

Plačilo ekskurzije, možno plačilo v obrokih.

Sodobna priprava hrane


Mentorica:Mateja Benedik

Enoletni predmet v 7.,8. ali 9 razredu.

Obseg ur: 35 (32) ur; 2 šolski uri na 14 dni.

Pouk je usmerjen v aktivno in samostojno delo v kuhinji. Učenci pripravljajo različne jedi, pri tem pa spoznavajo tehnološke postopke, gastronomska načela, varovalno in zdravo prehrano, pri delu pa upoštevajo dobro higiensko prakso.

Predmet učencem omogoča, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku gospodinjstva.

Ocena pri tem predmetu bo temeljila na odnosu do dela, na izvirnosti pri pripravi jedi in na oceni znanja osnov zdrave prehrane.

 

Likovno snovanje 1, 2, 3

Predmet poučuje učiteljica HELENA ANGELSKI.

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE si izbereš vsako leto, ne glede na to, če si ga prej že obiskoval. Rad/a ustvarjaš, rišeš, gradiš ali slikaš? Pri izbirnem predmetu likovno snovanje lahko razvijaš svoje ustvarjalne ideje in sposobnosti na izbranih likovnih področjih. 

7. r LS1: poudarek bo na kiparskem oblikovanju, barvnih kombinacijah, črtnem izražanju in modnem kombiniranju. Sodelovali bomo na likovnih natečajih in se udeležili delavnice v likovni ustanovi.

8. r LS2: poudarek bo na 3D prikazovanju prostora, na grafičnem oblikovanju in oblikovanju prostora. Sodelovali bomo na likovnih natečajih in se udeležili delavnice v likovni galeriji.

9. r LS3: poudarek bo na kombinaciji različnih področij – risanje, slikanje, oblikovanje, fotografija, računalniška grafika – in na preoblikovanju prostora. Sodelovali bomo na likovnih natečajih in se udeležili delavnice v likovni galeriji.

ČASOVNI OBSEG: 2 šolski uri na vsake dva tedna, 35 ur (7. r in 8. r), 32 ur (9. r).

LIKOVNA PODROČJA: risanje, slikanje, plastično oblikovanje, prostorsko oblikovanje, umetniška in računalniška grafika, fotografija.

OCENJEVANJE: Ocenimo vsak izdelek – enako kot pri LUM: pristop do dela, likovna izvedba in rešitev likovnega problema.

CILJI PREDMETA

  • Razvijanje ustvarjalnosti, spodbujanje in usmerjanje likovnega raziskovanja sveta, sproščeno izražanje na različnih likovnih področjih, oblikovanje stališč in vrednot ter sodelovanja v skupini.
  • Spoznavanje likovnih izrazil, razvijanje emocionalnih, socialnih, estetskih, osebnostnih kvalitet, občutljivosti zaznavanja, likovno-ustvarjalnega mišljenja, sposobnosti opazovanja, likovnega spomina, domišljije in motoričnih spretnosti ter interesa za različne oblike likovne dejavnosti.
  • Razvijanje odnosa do nacionalne in splošne likovne dediščine, priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja ter razumevanje sodobne vizualne komunikacije.
  • Povezava pojmov iz likovne teorije, zgodovine umetnosti, likovne tehnologije in pojmov iz drugih predmetnih področij.
  • Dopolnitev in nadgradnja vsebin rednega pouka likovne umetnosti.