Pisno ocenjevanje znanja

Pozdravljeni, učenci!

Link do spletnega testa in priponko z nalogami za načrtovanje boste prejeli po e-mailu, preko katerega komunicirate s svojo učiteljico.

Sporočilo boste prejeli na dan pisnega preverjanja, v sredo, 13. 5., ob 12.10, ko je na urniku matematika.

Lep pozdrav, Marta in Teja

Multimedija

Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.

Učenci bodo pri predmetu spoznali:

– kaj je multimedija,

– programe in postopke za obdelavo fotografij ( Gimp, Photofiltre…)

– medij zvok (zapis zvoka, zvočne datoteke…)

– postopke in programe za izdelavo GIF animacij

– postopke montaže in obdelava videa

– pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev

– pripraviti slikovne in zvočne podatke in jih združiti z besedilom v rač. predstavitev

Predmet je brezplačen.

Neobvezni izbirni predmet umetnost za 4., 5. in 6. razred

 

 

V šolskem letu 2020/21 bo predmet temeljil predvsem na glasbeni ustvarjalnosti. Izvedenih bo 35 ur.

NIP UMETNOST bo pri učencih vzbujal radovednost, jih sproščal, razvijal njihov interes za umetnost inprivzgajal  aktiven odnos do kulture in umetnosti.

Namen predmeta je učencem predstaviti raznolikost umetniških zvrsti ter jih povezati v umetniško celoto, učenca pa spodbujati k iskanju lastnega umetniškega izraza. Glavni element predmeta je glasba.

Cilji:

 • razvijati interes in odnos do kulture in umetnosti,
 • sproščati se skozi glasbeno-gibalno izražanje,
 • poustvarjati in ustvarjati vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne vsebine,
 • glasbeno se opismenjevati, razvijati glasbene zamisli,
 • spoznati različna glasbila in igrati na njih,
 • ritmično ustvarjati,
 • oblikovati in poustvariti glasbeno- plesno predstavo,
 • razvijati sposobnost za individualno in skupinsko ustvarjanje.

 

KAKO BOMO TO DOSEGLI?

 • Igrali bomo na različna glasbila (zveneče cevi, ukulele)
 • Spoznali bomo glasbo telesa.
 • Glasbeno poustvarjali.
 • Zvočno eksperimentirali, improvizirali.
 • Izražali lastne glasbene zamisli.
 • Oblikovali bomo krajšo glasbeno-odrsko predstavo.

 

Vsi, ki imate željo po ustvarjanju, se nam pridružite.

 

Filmska vzgoja

Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Poudarek predmeta je na vzgoji gledalca, ki film doživlja in ga razume kritično ter ustvarjalno. Učenci in učenke boste spoznavali in vzpostavljali neposredni stik s filmom in  filmskimi ustvarjalci in oblikovali lastna merila za vrednotenje filma ter razvijali lastno ustvarjalnost na področju filma.

Predmet je zasnovan modularno in predvideva tri module, izmed katerih ima vsak modul po 35 ur.

V šolskem letu 2020/21 se za učence 8. in 9. razredov razpisuje IZBIRNI PREDMET FILMSKA VZGOJA

Modul 2 Filmski žanri (35 UR)sestavljajo trije deli:

 • Ogledi filmov
 • filmski žanri in zgodovinski razvoj
 • ustvarjanje kratkega igranega filma

Učenci/učenke si boste ogledali nekaj filmov (slovenskih in tujih) v kinodvorani in v šoli ter po ogledu o njih razpravljali ter poglobili doživljanje filma v strnjeni besedni ali pisni interpretaciji. Spoznavali boste filmsko ustvarjalnost in najvidnejša predstavnike (slovenske in tuje) ter izpeljali pogovor s filmskimi kritiki ali publicisti. Spoznavali bodo vidike zgradbe filmske pripovedi ter se seznanili z osnovnimi filmskimi izraznimi elementi. Odkrivali bodo prevladujočo žanrsko produkcijo v posameznih obdobjih in preučili, kateri žanri so v ospredju danes. Seznanili se bodo z osnovnimi elementi igrane filmske produkcije in posneli ter zmontirali kratki igrani film z uporabo mobilnih telefonov, digitalnih fotoaparatov in kamer ter šolskih računalnikov. Pripravili boste predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotili in utemeljeno primerjali.

Učenci boste ocene pridobili s sodelovanjem med urami in izdelanim filmom.

 učiteljica Bernarda Avsenik