Špela se preizkusi

Pozdravljeni učenci!

Danes v učbeniku na strani 154 rešujete Špela se preizkusi, da preverite svoje znanje.

Lep pozdrav do prihodnjič,

učiteljici Marta in Teja

Učna ura četrtek, 4. 6. 2020: Površina in prostornina kocke in kvadra, ponavljanje in utrjevanje

Površina in prostornina kocke in kvadra, ponavljanje in utrjevanje

Danes bomo ponavljali in utrjevali že pridobljeno znanje. Najprej poskušajte rešiti naslednje naloge.

Po končanih nalogah si poglejte postopke reševanja v videu.

Naloge za samostojno utrjevanje

Rešite še naslednje naloge:

Rešitve najdete v zavihku rešitve

NAVODILA ZA PETEK, 29. 5. 2020

Dobro jutro.

Danes imamo na urniku MATEMATIKO, NIT, ŠPORT IN DRUŽBO. Ne pozabite na angleščino.

MATEMATIKA

Danes še malo vaje pred ocenjevanjem v prihodnjem tednu.

vaje matematika

DRUŽBA

Reši naloge na straneh 114 in 115.

NIT

Začeli bomo z novo temo, v kateri bomo spoznali vpliv Sonca na vreme (in na Zemljo nasploh). Danes malo zabavnega uvoda (pri prvi povezavi, ki je v angleščini ti bo verjetno lažje, če si vklopiš podnapise. So sicer v angleščini, ampak vseeno olajšajo razumevanje). Druga povezava je v slovenščini.

https://www.youtube.com/watch?v=6FB0rDsR_rc

https://www.youtube.com/watch?v=Nc8gHAgTzn0

NAVODILA ZA ČETRTEK, 28. 5. 2020

Dobro jutro.

MATEMATIKA

Vadi računanje obsega na straneh 116 in 117. Po potrebi naredi popravo preverjanja znanja. Ocenjevanje bo potekalo od ponedeljka do srede prihodnji teden.

SLOVENŠČINA

Danes malo o sopomenkah in protipomenkah. 🙂 Preberi si razlago na strani 91.

Še nekaj primerov sopomenk: Luna-Mesec, babica-nona, pero-nalivnik, ati-oči

Še nekaj primerov protipomenk: dobro-slabo, veliko-majhno, ozko-široko

Nato reši prvo nalogo pod razlago (besede) ter v zvezek napiši še po pet svojih primerov sopomenk in pet svojih primerov protipomenk.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Preberi si nalogo 7 na strani 118 in jo reši. Preberi tudi besedilo spodaj, ki govori o strupenih plinih. Nato premisli o težavi, opisani v okvirčku »Na kratko« na strani 119 ter zapiši svoje razmišljanje.

NAVODILA ZA SREDO, 27. 5. 2020

Dobro jutro!

Danes imamo na urniku eno uro slovenščine in dve uri družbe. Ne pozabi na likovno umetnost, navodila za likovno nalogo boš našel/našla pod zavihkom LUM.

SLJ

Na strani 89 najdeš vprašanja, ki se navezujejo na besedilo o žutenah, ki si ga bral/a že v ponedeljek.

Tudi na ta vprašanja odgovori v zvezek.

DRUŽBA

Na straneh 112 in 113 si preberi o obdobju srednjega veka na ozemlju Slovenije. Nato se sprehodi po virtualnem Mestnem muzeju na tej povezavi:

https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-gremo-v-srednji-vek/