Spoštovani starši, učenke in učenci!

V sredo, 9. 10. 2019, gredo učenke in učenci od 6. do 9. razreda na strokovne oglede po različnih krajih Slovenije. Učenke in učence pozivamo, da ustvarijo čim manj odpadkov in da z njimi odgovorno ravnajo.
Predlagamo, da za vodo vzamejo s seboj svojo embalažo za večkratno uporabo, ki je ne bodo odvrgli v smeti. Pazijo naj, da bodo morebitne odpadke pospravili v koše za smeti.

Učenkam in učenkam želim veliko novih znanj in prijetno potovanje in druženje!

Peter Klun, ravnatelj