V letu 2014/15 je UNICEF Slovenija predstavil svoj novi projekt, h kateremu je povabil vse učence osnovnih šol v Sloveniji. V sodelovanju z založbo Tangram je projekt predstavil v prenovljenem delovnem zvezku za angleški jezik Touchstone 7 in s tem še posebej spodbudil sedmošolce k aktivnemu sodelovanju in pošiljanju svojih prispevkov. Učenka sedmega razreda OŠ Bičevje Tara Mlekuž, ki je tudi Junior ambasadorka UNICEF-a, se je s svojim prispevkom takoj odzvala na ponujeno možnost aktivnega sodelovanja.

FAIRTRADE

Pri dodatnem pouku smo prebrali besedila iz delovnega zvezka Touchstone 7, ki so se nanašala na pravično trgovino. Dobila sem idejo, da bi izdelala projekt za UNICEF, ki je predstavljen ob koncu vsake enote v delovnem zvezku. Na ta način sem želela predstaviti sošolcem kaj je pravična trgovina in kako pomaga ljudem, ki jih trgovske verige izkoriščajo.

Izdelala sem plakat, obiskala pravično trgovino Tri muhe v starem delu Ljubljane, se pogovorila s prodajalko, vzela različne letake in s pomočjo interneta zbrala še dodatne informacije. Doma sem izdelala plakat in ga predstavila na dodatnem pouku ter svojim sošolcem pri redni uri angleščine.

Screenshot_1 Screenshot_2

Tara Mlekuž, OŠ Bičevje, Ljubljana