NAVODILA ZA PRIDOBITEV OCENE IZ GUM

NAVODILA ZA GLASBENI PROJEKT

Danes se lahko lotiš glasbenega projekta, ki ga opravljaš v mesecu maju. S tem projektom boš pridobil/a oceno v drugem ocenjevalnem obdobju. Za pridobitev ocene si ogledaš enega izmed ponujenih posnetkov glasbenih prireditev ter napišeš poročilo na učni list, ki je priložen spodaj. Poročilo bo ocenjeno glede na izčrpnost, uporabo glasbenih izrazov, smiselnost zapisa.

SEZNAM POSNETKOV:

https://www.youtube.com/watch?v=ERIaE5UdsKU

https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU

https://www.youtube.com/watch?v=ZfNDXBKsyxY

https://www.youtube.com/watch?v=rcre3ZtXM8U

https://www.youtube.com/watch?v=jH6IYr9x9L0

https://www.youtube.com/watch?v=gxvyaapBcq4

https://www.youtube.com/watch?v=o-gLbgpzCc8

Lahko tudi sam/a izbereš kakšen posnetek glasbene prireditve in uporabiš svojega.

POROČILO O GLASBENEM DOGODKU

 

NAVODILA ZA PONEDELJEK, 25. 5. 2020

Dobro jutro!

SLOVENŠČINA

Preberi opis rastline na strani 87. Nato v zvezek odgovori na vprašanja, ki so na strani 88. Preberi tudi, kako pravilno členimo besedilo na odstavke. O tem smo že govorili, bolj je to ponovitev tega, kar ste že slišali večkrat.

MATEMATIKA

Ta teden bo namenjen preverjanju znanja in utrjevanju.

Nekateri ste se odločili za spletno preverjanje. Tisti, ki ste se tako odločili, ste dobili navodila in uporabniška imena ter gesla. Preverjanje lahko zaključite do torka, do 16.00 popoldne. Potem dostop ne bo več možen.

Tisti, ki boste preverjanje pisali preko učnega lista, ga najdete tule:

PREVERJANJE ZNANJA MATEMATIKA

List si lahko natisnete ali pa naloge prepišete v zvezek. Rešitve mi poslikajte in pošljite do torka, do 16.00.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Preberi si o gašenju ognja na strani 116. Nato reši nalogo 6, ki je na straneh 116 in 117.

Še zanimiv posnetek o uporabi gasilnega aparata.

Obvestilo o pričetku pouka za 9. razred

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Pouk za učence 9. razreda od ponedeljka, 25. 5. 2020 dalje bo potekal po prilagojenem urniku v 2. nadstropju (za prikaz urnika kliknite na predhodno modro obarvano besedilo). Šolska ura je praviloma 45 minut kot običajno, spremembe so z rdečo barvo zapisane pred vsakim predmetom. Tudi časovni razpored šolskih ur je praviloma enak kot prej. Sprememba je pri odmorih: odmori so 5-minutni, 20 minut traja le odmor za malico.
Učenci bodo po prihodu v šolo razdeljeni v tri skupine. Vsaka skupina bo ves čas v svoji učilnici: za biologijo, za matematiko in slovenščino (Bavec). Selili se bodo učitelji. Vsak učenec bo stalno sedel na istem stolu za isto mizo.
Učitelji bodo nosili zaščitne maske. V učilnici maske za učence niso obvezne, morali pa jih bodo imeti izven učilnice. Učenci masko prinesejo od doma. Ni obvezna kirurška maska, dovolj je zaščita preko ust in nosu iz blaga.
Urnik prevozov ste starši, ki ste prijavili otroke za prevoz, prejeli po e-pošti.
Predura se pričenja ob 7.30 in 1. šolska ura ob 8.20.  V ponedeljek bosta učence sprejela oba razrednika.

Želim vam miren konec tedna in vas lepo pozdravljam!

Peter Klun, ravnatelj

Za prikaz urnika kliknite na: URNIK_9r .

NAVODILA ZA PETEK, 22. 5. 2020

Dobro jutro.

Danes imamo na urniku MATEMATIKO, NIT, ŠPORT IN DRUŽBO. Ne pozabite na angleščino.

MATEMATIKA

Reši naloge na straneh 116 ter nalogi 10 in 11 na strani 117.

DRUŽBA

Raziskuj. Na spletni strani Mestnega muzeja imaš delavnico o rimski Emoni.

https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/spoznajmo-emonce/

NIT

Na strani 114 si preberi o požarni ogroženosti v naravi. Odgovori na vprašanja A, B in C na strani 115.

Na strani 115 je tudi dejavnost, ki jo lahko poskusiš. Potreboval boš sodo bikarbono. Piše, da potrebuješ tudi pecilni prašek, vendar gre tudi brez, le sode je treba dati malo več. Lahko uporabiš tudi samo pecilni prašek in ne uporabiš sode bikarbone. Poskusa ni potrebno narediti, to je le izbirna dodatna naloga/dejavnost. Je pa zelo zanimivo opazovati, kaj se zgodi/dogaja.

NAVODILA ZA ČETRTEK, 21. 5. 2020

Dobro jutro.

ŠPORT

Ne pozabi na tabelico. 🙂 Še vedno spremljaš svojo telesno dejavnost.

MATEMATIKA

Danes bom na ZOOM-u malo razložila o obsegu in kako se ga računa. Če te na sestanku ne bo/ni bilo, je spodaj priložena predstavitev. Preberi tudi razlago na straneh 112-114.

Reši nalogi 6 (str. 114) in 7 (str. 115)

SLOVENŠČINA

Danes se boste preizkusili v zapisu OPISA RASTLINE. Na strani 82 imaš spodaj v kvadratku opisano, na kakšen način in kaj vse zapišeš v opisu. Izberi katerokoli rastlino. Podatke o rastlini poišči na spletu ali pa v knjigi, če imaš kakšno primerno enciklopedijo doma. Opis rastline lahko napišeš tudi v WORD-u in mi pošlješ dokument, če pa ga boš zapisal/a v zvezek, pa zapis poslikaj in pošlji.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Na strani 113 reši nalogo NA KRATKO. Nato preberi besedilo o Triglavskem narodnem parku(naloga 4). Odgovori na vprašanja A-D na strani 114.

NAVODILA ZA SREDO, 20. 5. 2020

Dobro jutro!

Danes imamo na urniku eno uro slovenščine in dve uri družbe. Ne pozabi na likovno umetnost, navodila za likovno nalogo boš našel/našla pod zavihkom LUM.

SLJ

Na strani 85 preberi opis dveh rastlin, ki sta si nekoliko podobni. Nato na strani 86 njune značilnosti vpiši v prikaz.

DRUŽBA

Iz prazgodovine potujemo v stari vek. Stari vek so na ozemlju Slovenije ter tudi večini ozemlja Evrope zaznamovali Rimljani, ki so bili takrat zelo razviti in napredni. Preberi si o njih na straneh 109 in 110 ter reši naloge na strani 111.

Nekaj o Rimljanih na splošno:

https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg

Simulacija dneva v Emoni

https://www.youtube.com/watch?v=8YrqEQs0PRg

In še gradnja v Emoni:

https://www.youtube.com/watch?v=SYBGzlOyeYg

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #00000a; line-height: 120%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 }
p.western { font-family: “Liberation Serif”, serif; font-size: 12pt; so-language: sl-SI }
p.cjk { font-family: “Noto Sans CJK SC Regular”; font-size: 12pt; so-language: zh-CN }
p.ctl { font-family: “FreeSans”; font-size: 12pt; so-language: hi-IN }
a:link { so-language: zxx }

Pričetek pouka v šoli za učence 1. triletja

Spoštovani starši!

Od ponedeljka, 18. 5. 2020, poteka pouka za učence 1. triletja zopet v šoli. Veseli smo, da imajo učitelji zopet osebni stik z učenci in da se počasi vračamo v normalno življenje. Za varnost otrok smo poskrbeli v največji možni meri po strokovnih priporočilih NIJZ in MIZŠ. Upam, da se bodo učenci dobro počutili in da boste starši zadovoljni. Če imate pripombe, pomisleke ali predloge, se prosim obrnite name ali na pomočnico.

 1. OSNOVNI PREVENTIVNI UKREPI
  – najmanjša medsebojna razdalja 1,5 metra,
  – umivanje rok z milom in toplo vodo,
  – pravilno kašljanje,
  – večkratno ali stalno prezračevanje učilnic,
  – uporaba zaščitnih mask s strani osebja.
 1. ZAŠČITNA SREDSTVA

Učitelji so ob prihodu v šolo v ponedeljek, 18. 5., prejeli zaščitne maske, razkužilo za roke, razkužilo za površine, krpe za brisanje površin in zaščitne rokavice.

 1. PRIHOD V ŠOLO

Od 6.00 do 7.30 prihajajo učenci v jutranje varstvo skozi stranski vhod z Gerbičeve (tako imenovani vhod »devetletka«).
Od 7.30 do 8.20 prihajajo učenci v šolo skozi glavni vhod.
Vedno morajo paziti na medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m.

 1. POUK, PODALJŠANO BIVANJE, DEŽURNO VARSTVO

Pouk poteka v skupinah do največ 15 učencev. Vsak učenec sedi za svojo mizo na razdalji vsaj 1,5 m od soseda. Vsak oddelek je razdeljen v dve skupini, ki ostaneta enaki tudi v podaljšanem bivanju. Vsaka skupina je v svoji učilnici. Učilnice oddelkov 1. a, 1. b in 2. a so v pritličju, 2. b, 3. a in 3. b pa v 1. nadstropju.
Interesne dejavnosti in RaP se zaradi preventivnih ukrepov ne izvajajo.

Učitelji so:
POUK                                                         PODALJŠANO BIVANJE
1. a: Barbara Majcen, Ingrid Sojer,                            Marta Siter,
1. b: Maruša Zabukovec, Iva Škoda                           Nika Pipan, Branka Mladenović
2. a: Saša Štilec, Polona Gomišček                             Angela Plevnik, Jože Časar
2. b: Irena Lombar, Anja Filipič                                   Nika Rajovec, Neža Zazvonil
3. a: Renata Guna, Tjaša Tratnjek                              Nataša Bavec, Vlasta Lipovec, Vesna Žnidar Kadunc
3. b: Mateja Menart, Mojca Kersnik                           Vili Hlad

V dežurnem varstvu do 15.20 do 17.00 sta Branka Mladenović in Vili Hlad.

 1. ODHOD IZ ŠOLE

a) Nekateri učenci gredo domov takoj po pouku, ne da bi jedli, ob 12.05 oz. 13.00.
Pospremili jih bodo učitelji. Odhod je skozi glavni vhod šole, kjer jih prevzamete starši.
b) Nekateri učenci gredo domov, potem ko pojedo kosilo, ob 12.15 oz. 13.15: skozi glavni vhod.
Odhodi skozi glavni vhod šole so še:
c) ob 14.00,
č) ob 15.00,
d) ob 15.20.
Učenci v dežurnem varstvu od 15.20 do 17.00 bodo v jedilnici.
e) Starši pridete ponje pred zunanja vrata jedilnice ob velikem igrišču.

Starši obvestite razrednike o uri oz. načinu odhoda svojega otroka po e-pošti ali napišete na list papirja, ki ga otrok prinese s seboj v šolo.
Spremembe glede prehrane javite v tajništvo oz. na e-naslov prehranaosbicevje@gmail.com.

Želim vam dobro počutje in vas lepo pozdravljam!

Peter Klun, ravnatelj

Ureditev v učilnici,                                                        V jedilnici je jutranje varstvo
za vsako mizo je le en stol                                          in popoldne dežurno varstvo